Podmienky používania | OjazdeneAuta.sk

Podmienky používania

Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky používania služieb inzertného portálu Ojazdeneauta.sk. Každý kto chce tieto služby využívať, je povinný tieto podmienky dodržiavať.

Prevádzkovateľ inzertného portálu Ojazdeneauta.sk je firma IDD s.r.o. Tento porál poskytujú služby, ktoré umožňujú užívateľom prezerať a pridávať textové prípadne obrazové informácie inzertného charakteru (ďalej len Dáta).

Užívateľom služieb portálu Ojazdeneauta.sk je každá osoba, ktorá tento portál využíva. Ak má užívateľ záujem o pridanie informácie inzertného charakteru musí súhlasiť s týmito Podmienky používania služieb portálu Ojazdeneauta.sk .

Pre Dáta, ktoré užívateľ vkladá na portál Ojazdeneauta.sk platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránke, prostredníctvom ktorej užívateľ Dáta vkladá. Užívateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať

Na portály Ojazdeneauta.sk nie sú zhromažďované žiadne dáta osobnej povahy, tak ako sú definované v zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov. Kontaktným údajom je len e-mailová adresa užívateľa, poprípade telefónne číslo.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do emailovej schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálu Ojazdeneauta.sk. Pôvodcom týchto e-mailov je prevádzkovateľ portálu Ojazdeneauta.sk, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany prevádzkovateľa portálu Ojazdeneauta.sk. Prevádzkovateľ portálu Ojazdeneauta.sk, nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Ojazdeneauta.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Ojazdeneauta.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ portálu Ojazdeneauta.sk, je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok.

Prevádzkovateľ portálu Ojazdeneauta.sk, je podľa vlastného uváženia oprávnený vymazať Dáta, vložené užívateľom.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.


 

Zvýšte šancu predať alebo kúpiť.
Inzerujte na www.ojazdeneauta.sk
Pridať inzerát | Podmienky

Kontakt

Email: ojazdeneauta.sk@gmail.com
2013 - 2021, OjazdeneAuta.sk, Partneri: Sbazar.sk, Profibazar.sk